Armoede is een verhaal van 1 op 7. 
Samen kunnen we er iets aan doen.

U bent hier

Wie help je?

Samen Tegen Armoede ondersteunt meer dan 100 projecten en organisaties die armoede in België actief bestrijden.
Dankzij jouw gift en/of actie kunnen wij deze regionale en lokale solidariteitsinitiatieven blijven versterken. Ruim honderd keer dankjewel!

 

De Beren van het Berenhuis ontvangen jong en oud voor een dagje taalactivering en kunsteducatie. De ontmoetingstaal is Nederlands maar de schat aan aanwezige thuistalen wordt via speelse methodieken in de kijker gezet.
Art 27 vzw, het Berenhuis, Heusden-Zolder
Veel ouders met armoede-ervaring ervaren problemen in de elektronische communicatie tussen school en ouders. Een computer en een internetaansluiting zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Welzijnsschakel Lede organiseert cursussen en vorming om de digitale kloof te dichten.
Welzijnsschakels Lede
Voor kwetsbare jongeren loopt het schooltraject soms moeilijk. De vrijwilligers van De Wereld van Indra vangen kinderen en jongeren op voor wie naar school gaan (tijdelijk) geen optie is. Ze vinden er rust en krijgen ruimte om terug te groeien.
De Wereld van Indra, Opwijk en Londerzeel
Voor elk gezin een vrijwilliger en een uur per week: meer is er niet nodig voor Uilenspel om te werken aan betere schoolresultaten, groeiend vertrouwen in de buurt en veel gelukkige mensen.
Uilenspel vzw, Gent
Al jaren zet Vrienden van het Huizeke in op onderwijs. Door dagelijks aan de schoolpoort te staan, bouwen ze een band op met ouders en kunnen ze discreet speuren naar signalen van armoede.
Vrienden van het Huizeke, Brussel
Ook de buurt rond de school kan bijdragen aan gelijke onderwijskansen. De voorlezende meisjes van de 'Pink Readers' stimuleren niet alleen het Nederlands van veel kinderen, ook hun eigen zelfvertrouwen krijgt een flinke boost.
Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant, Halle, Zaventem, Tienen en Leuven
Jongeren die uitvallen op school kunnen terecht bij Appèl. Door samen te leven, te werken, te sporten of creatief bezig te zijn krijgen de jongeren rust en ruimte om stil te staan bij zichzelf en hun omgeving.
Appèl, Jeugdwerking Pieter Simenon, Lommel
De jeugdwerkorganisatie JES Antwerpen vertrekt van het idee van spelend leren: al spelend sporen ze op waar kinderen en jongeren goed in zijn. Zo vinden ze gemakkelijker de meest geschikte plek in het onderwijs en kunnen problemen vermeden worden.
Jeugdwerkorganisatie JES Antwerpen
De thuistaal van kinderen is zeker de taal van hun hart, maar niet altijd de taal van de school. Het Internationaal Comité zet huiswerkklasjes is om met dit verschil aan de slag te gaan.
Internationaal Comite, Limburg
Met een hoofd vol zorgen kan je niet leren en is het moeilijk om constructieve vriendschapsrelaties aan te gaan. Lessen en speeltijden op school worden zo een tijd van conflict, frustratie of eenzaamheid . Kinderwerking Fabota zet in op fijne speeltijden waar ze problemen kunnen ontmijnen en het echt ontlaad- en oplaadmomenten worden.
Kinderwerking Fabota (Buurtwerk 't Lampeke), Leuven
Voor kinderen met leerproblemen is schoollopen vaak een uitdagende opgave. Voor kinderen die opgroeien in een kansarm gezin is het dubbel moeilijk. Dolm vzw steunt deze gezinnen door de drempels naar extra leerbegeleiding te verlagen.
Dolm, Muizen
Bij heel wat kansarme gezinnen is thuis (voor)lezen geen vanzelfsprekendheid. Een stoet van meer dan honderd vrijwilligers trekt er jaarlijks op uit om te lezen en voor te lezen bij gezinnen, in kinderdagverblijven, in opvanghuizen. Een echte Boeken-karavaan.
Boekenkaravaan, Antwerpen
Een rustige en prikkelvrije studeerruimte met een aantal computers: voor veel van onze jongeren een luxe die ze thuis niet hebben. Naast ontspanning biedt Ratatouille ook ondersteuning in de schoolloopbaan. Met mooie resultaten.
Jeugdhuis Ratatouille, Schaarbeek
De school is een cruciale schakel om te bouwen aan de toekomst van kinderen en jongeren.We ontdekken vaak spanningen tussen 'onze jongeren' en de school. D'Broej probeert een brug te slaan tussen beide partijen om een negatieve spiraal om te bouwen tot nieuwe kansen.
D'Broej, Brussel
De Sint-Jozef basisschool is met zo’n 35 verschillende nationaliteiten hét voorbeeld van een veelkleurige school in Kortrijk. Veel kinderen komen uit kwetsbare gezinnen in de buurt. De school werkte een origineel project uit dat via gezonde voeding heel wat in beweging zet.
Sint-Jozefbasisschool, Kortrijk
Ook in gemeenten waar je het niet verwacht leven mensen in armoede. 60 vrijwilligers uit Groot-Beveren, Zwijndrecht en Burcht maken het verschil voor 365 gezinnen uit hun streek.
B-asiel, Groot-Beveren, Zwijndrecht en Burcht