Armoede is een verhaal van 1 op 7. 
Samen kunnen we er iets aan doen.

U bent hier

Wie help je?

Samen Tegen Armoede ondersteunt meer dan 100 projecten en organisaties die armoede in België actief bestrijden.
Dankzij jouw gift en/of actie kunnen wij deze regionale en lokale solidariteitsinitiatieven blijven versterken. Ruim honderd keer dankjewel!

 

’t Kringske vzw, Izegem – Iedere week vinden ze elkaar in ’t Kringske, mensen die in armoede leven. Ze vertellen aan mekaar wat ze hebben meegemaakt en kunnen er plezier maken. Ze zijn helemaal zichzelf.” Fien Van Hauwaert, verantwoordelijke.
’t Kringske vzw, Izegem
Collectief Goed cvba-so, Antwerpen – “Op de werkgroep ‘Wonen’ van armoedevereniging Arm in Arm bespraken we onze huisvestingsproblemen. Een goede plaats om te verblijven is een vorm van erkenning. Daarom doe ik mijn verhaal. Niet alleen om onze situatie te verbeteren, maar ook die van andere mensen. Met één hand kan je niet veel lawaai maken. We zetten het recht op wonen op de agenda, een belangrijk grondrecht waarvan iedereen zou moeten kunnen genieten.” Ali.
Collectief Goed cvba-so, Antwerpen
Teledienst Ninove vzw, Ninove – “Vroeger werd ik vooral benaderd van: je kan niets. Nu voel ik steun van mensen die mij positief benaderen en zeggen wat ik wel kan. Ik ben alvast enthousiast. We kunnen sessies volgen rond het invullen van studietoelagen, assertief communiceren met de school en een vakantie vinden op het internet.” An, bezoeker Teledienst Ninove vzw.
Teledienst Ninove vzw, Ninove
Samenlevingsopbouw Brussel, Anneessenswijk, Brussel – “Ik heb geprobeerd werk te vinden in verschillende sectoren, maar heb geen job gevonden aangezien ik geen diploma kan voorleggen. Ik heb geprobeerd me in te schrijven op een technische school om een diploma te bekomen, maar daar werd ik niet toegelaten omdat ik niet kan lezen of schrijven. Vandaag volg ik een cursus lezen en schrijven, zodat ik nadien een technische opleiding kan volgen om een beroep te leren en een diploma te behalen. Ik ben lid van de actiegroep ‘wonen’ en probeer de woonsituatie van de buurtbewoners te verbeteren. De uitwisseling in groep is goed. Je krijgt er tip en leert er ook beter je facturen ordenen en beheren.” A., buurtbewoner Anneessenswijk.
Samenlevingsopbouw Brussel, Anneessenswijk
De Groene Kans vzw, Diksmuide – "In het begin was het moeilijk, maar toen ik hier drie maanden was, begon ik al te studeren. Ik doe mijn werk hier echt graag. Ik hou van de natuur. Het doet me denken aan mijn vader: hij had veel land, zo’n 400 hectare, met fruitbomen. Eerlijkheid en vriendelijkheid zijn erg belangrijk voor mij. Ik kom met iedereen overeen en heb respect voor iedereen. Ongeacht geloof of afkomst. De mensen zijn hier eerlijk. Ze helpen elkaar. En iedereen is er welkom: mensen die lang werkloos zijn, mensen die problemen hebben. Een echt goede plaats.” Mohammad, medewerker De Groene Kans.
De Groene Kans vzw, Diksmuide
CAW Oost-Brabant, Leuven – “De inloopcentra zijn in de eerste plaats plekken waar mensen gewoon even tot rust komen, in een warme huiselijke sfeer. Er gaat soms veel tijd over, maar uiteindelijk komen mensen toch op de proppen met hun problemen. Dat is het moment waarop we inpikken.” Inge, De Zonnebloem.
CAW Oost-Brabant, Leuven
StopArmoede.Nu, Antwerpen – “Ons verhaal begint op 22 april 2015 met 250 badeendjes die we te water laten in de fontein aan de kantoren van watermaatschappij Water-link. Met de boodschap ‘Water is geen speelgoed’ willen we het hoge aantal waterafsluitingen aan de kaak stellen. Want maar liefst 45% van alle afsluitingen gebeuren in Antwerpen. Reden tot genoeg vragen.” Maarten Pacquée, stafmedewerker Beweging.net Antwerpen.
StopArmoede.Nu, Antwerpen
Multicultureel Jongerencentrum Chicago/D’broej vzw, Brussel – “Kinderen en jongeren kunnen bij ons in hun vrije tijd terecht voor allerlei initiatieven. Elke maandag en donderdag zijn ze na schooltijd welkom. Er staan computers voor hen klaar waar ze op kunnen werken voor school. En er is altijd een begeleider aanwezig voor een woordje uitleg. Soms gaan ze ook samen op zoek naar extra hulp voor een specifiek vak. Het is enorm belangrijk dat kinderen en jongeren een plek vinden waar zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen.” Bieke Vancraeynest, lokale coördinator.
Multicultureel Jongerencentrum Chicago/D’broej vzw, Brussel
SOS Schulden Op School vzw, Aalst – “Met het project ‘Menswaardige inningsprocedure’ helpen we scholen om op een menswaardige manier om te gaan met onbetaalde schoolrekeningen. Als een rekening niet betaald wordt, is dat in de eerste plaats een sociaal probleem. De oplossing voor het probleem besteedt een school best niet uit. Ze maakt deel uit van haar sociaal beleid.” Ryn Huybrechts, coördinator.
Sos Schulden Op School vzw, Aalst
Stroming vzw, Turnhout – “Iedereen is welkom, maar het valt ons op dat mensen in armoede de weg naar de sessies niet vinden. Nochtans is ondersteuning voor hen juist meer dan welkom omdat hun financiële situatie vaak zeer complex is. Hier willen we nu extra op inzetten.” Hilsande Sels, stafmedewerker Beweging.net.
Stroming vzw, Turnhout
Vrienden van het Huizeke vzw, Brussel - “In het Huizeke wordt tijd gemaakt voor bezoekers en hun verhaal. Er wordt geluisterd. Zonder oordeel. Zonder te willen ingrijpen. Voor velen is vertellen van hun verhaal, soms woordeloos, de oplossing zélf. Alles draait om de relatie met de ander, de zorg, de waardigheid van de ander, de erkenning voor wie de ander is.” Steven De Walsche, buurtwerker.
Vrienden van het Huizeke vzw, Brussel