Spelend leren met de vrijwilligers van Uilenspel vzw

De Uilenspelvrijwilligers begeleiden gedurende 1 uur per week een kindje aan huis. Tijdens een begeleidingsuurtje werkt de vrijwilliger aan de schoolse basisvaardigheden en motivatie van het kind via het principe van ‘speels leren’. Tijdens het uurtje wordt er een verhaaltje gelezen, geknutseld, huiswerk bekeken, gebabbeld en vooral veel gelachen!

De inzet van buurtbewoners versterkt de solidariteit in de wijk en smeedt vertrouwensbanden tussen verschillende personen. We kiezen een gezin dat zo dicht mogelijk bij de vrijwilliger woont. Onze vrijwilligers nemen de gezinnen mee op sleeptouw naar buurtactiviteiten en dienstverlening.

Naast een versterkt contact tussen bewoners, wordt er ook ingezet op een verbetering van het contact met de school. Vrijwilligers kunnen ouders helpen om drempels te overwinnen en bijv. samen naar het oudercontact te gaan.

Enthousiasme op alle banken

Vrijwilligers, ouders, leerkrachten en de kinderen zelf aan het woord: ‘Samir wist dat zijn ouders hem niet konden helpen met Nederlands, dus hij was blij dat iemand anders dat wel kon doen. Mama Fadime heeft hem altijd ingepeperd dat hij goed moest luisteren naar de Uilenspeljuf, goed zijn best moest doen. Dat hij even goed moest luisteren als naar de leerkracht op de school.’

‘Ik vind het fantastisch wanneer mijn kindje naar de deur loopt als ik aanbel.’

‘Ik heb intussen ook heel wat van mijn Turkse buren leren kennen via mijn begeleiding en Ik ben ook uitgenodigd geweest op het Suikerfeest bij hun thuis.’

‘Berkay haalt betere resultaten dan vorig jaar, praat over zijn Uilenspelmeester en is hier zeer tevreden over!’