Spelen om te leren

Onderwijs is een essentieel deel van de leefwereld van kinderen en jongeren. Maar niet altijd een positief verhaal: dat jongeren met een migratieachtergrond en een kwetsbare maatschappelijke positie meer kans hebben op een moeilijke leerloopbaan, met mogelijke schooluitval en leerachterstand, is helaas al te vaak aangetoond.

JES Antwerpen, een jeugdwerkorganisatie,  telt vier jeugdcentra verspreid over verschillende districten van de stad Antwerpen (Borgerhout, Deurne, Luchtbal, Rozemaai Ekeren) en gaat daarnaast ook met kinderen en jongeren aan de slag op een aantal Antwerpse pleinen.

Zij ontwikkelen het project ‘Deurne-Noord leert spelen of speelt leren’. Het vertrekt van het idee van spelend leren: vanuit spel worden leervaardigheden versterkt en leren ze zelfstandig leren.  Door op te sporen waarin kinderen en jongeren in hun vrije tijd goed zijn, ontdek je talenten die op school en in de klas onzichtbaar blijven. Hoe vroeger deze ‘competenties’ in beeld komen, hoe sneller ze ingezet kunnen worden en deze jongeren hun beste plek in het onderwijs vinden. Zo vermijd je de teleurstelling van het watervalsysteem!

Ook de ouders hebben hun plek in dit verhaal: weten wat je kind goed kan, helpt om het beter te kunnen begeleiden je zekerder te voelen in contacten met de school.

Uiteraard werkt JES ook samen met instanties waar de jongeren mee in aanraking komen, zoals VDAB, het OCMW of de scholen zelf. Op deze manier worden niet alleen de kinderen en jongeren, maar ook hun netwerk versterkt. Dit doet JES samen met vrijwilligers!