Schoolpoortwerking – Vrienden van het Huizeke

“Elke schooldag staan we aan de poorten van de school. D e ene week staan we aan de kleuterschool in de Cellebroerstraat, de andere week aan de basisschool in de Nieuwlandstraat.

We begroeten alle mama’s hartelijk en geven de kinderen een aai over hun bol. "Bonjour”, “Salam Aleikum”. We gebruiken onze  uitgebreide talenkennis – van Spaans tot Lingala en Swahili – om de families zoveel mogelijk in hun eigen taal te begroeten. Zodra moeders en vaders hun kroost hebben losgelaten op de speelkoer, is er tijd voor een praatje. We merken dat wanneer ouders kunnen praten met een ervaringsdeskundige, dat dit een positief effect heeft op de ouderbetrokkenheid, én op de kinderen. Discreet speuren we naar signalen van armoede.”

Vrienden van het Huizeke is een van de zeven verenigingen waar armen het woord nemen in Brussel. Hun werking focust op onderwijs. Al jaren organiseren ze huiswerkklassen, en werken ze aan ouderbetrokkenheid. Zo richtten ze zo’n twaalf  jaar geleden een oudergroep op.

“We zijn ermee begonnen op vraag van mama’s die hier over de vloer kwamen. Ze kloegen erover dat ze niet begrepen wat hun kinderen allemaal leerden en aan activiteiten deden op school. Ze begrepen ook niet wat de verwachtingen van de school waren.”