Onderwijsexpert Kusum (41)

TREKT VAN LEER TEGEN SOCIALE ONGELIJKHEID

Van lager over secundair tot NT2 en buitengewoon onderwijs … Welzijnszorgs onderwijsexperte Kusum heeft het van de beste geleerd. De nood aan structurele verandering die in het regulier onderwijs bleek, wees haar de weg naar tal van andere pistes naast het lesgeven.

Klaar voor het overkoepelendere werk trok Kusum naar Brussel. Met meer dan tien jaar klaservaring en een nieuwe uitdaging op zak ging ze er aan de slag voor Welzijnszorg. Vandaag geeft ze er op creatieve wijze vorm aan de onderwijsmaterialen. Haar engagement steekt ze daarbij niet onder stoelen of banken. “Sensibiliseren moet je leren”, start Kusum. 

Welzijnszorg wil het onderwijslandschap verrijken met een sterk klasaanbod tegen armoede. Vooroordelen leven nog steeds, zowel bij leerlingen, leerkrachten als directieleden. Samen mét scholen doen we er alles aan om ze weg te werken.

“We kneden de campagneboodschappen van Welzijnszorg op kindermaat. Met een werkgroep van vrijwilligers en het productieteam van Spoor Zes maken we de vertaalslag voor lagere schoolkinderen en kleuters. We werken onder meer rond Robby, onze mascotte, een herkenbaar kindje dat de campagneproblematiek meemaakt. Met de Robbyboekjes, -pop en andere spulletjes in het pakket maken we Robby’s wereld tastbaar. Via de handleiding sensibiliseren we ook de leerkrachten.”

„Geëngageerde leerkrachten helpen ons nieuwe methodieken uit te werken en de inhouden te bewaken. Zij maken het verschil. Zonder die vrijwilligers staan we nergens. Samen Tegen Armoede zal dat versterken en geeft ons ruimte om ook in te zetten op niet-campagnegebonden materiaal zodat leerkrachten een heel jaar door met het thema kunnen werken. Via hogescholen en organisaties hopen we ook jongeren en volwassenen te bereiken met een breder solidariteitsverhaal.”

Van zelf gezocht tot gewoon te lui … Mensen in armoede worden nog te vaak ongegeneerd de les gespeld. Kusums team doet er alles aan om de rollen verantwoord om te draaien. Dat zal ze leren!