Onderwijs: we zetten er dagelijks ten volle op in

“Wij gaan ervan uit dat onderwijs de basis is van verandering. Willen onze kinderen en jongeren een toekomst hebben, dan is dit de enige weg. We merken dat onze jongeren bijzonder veel moeilijkheden in hun schoolparcours ervaren. Scholen hebben niet altijd een zicht op de achtergrond van de kinderen. Jongeren krijgen vaak negatieve opmerkingen waardoor ze in een negatieve spiraal terecht komen met soms een definitieve uitsluiting tot gevolg. Wij willen alles doen om deze vicieuze cirkel te keren.”

Een jongere kan het bijvoorbeeld niet meer vinden met zijn praktijkleerkracht. De spanningen lopen hoog op en de jongen gaat over de rooie. Hij ziet het niet meer zitten om naar school te gaan. Een jeugdwelzijnswerker spreekt enkele keren af met de jongere om naar zijn verhaal te luisteren. Vervolgens gaat de jongen akkoord om tweewekelijks een psychologe te zien en dieper in te gaan op het eigen functioneren. Zo kon de jongere zijn relaas van de feiten op papier zetten en zijn eigen aandeel benoemen. Dat de leerkracht geen aandeel zou hebben in het oplopen van de spanningen, voelt voor de jongere aan als onrechtvaardig. Daarop stelt de jeugdwelzijnswerker een hersteltraject voor met een externe partner. De school gaat akkoord en staat achter het hersteltraject. De jongen in kwestie had immers de afgelopen 6 jaar nog nooit een probleem op school. Dit proces heeft vermeden dat de jongere heeft afgehaakt op school.

Heel wat jongeren maken dit soort situaties mee. Vanuit D’Broej proberen we een brug te slaan tussen het schoolteam en de ouders/leerlingen.

Wij bereiken op jaarbasis een 2000-tal kinderen en jongeren verspreid over geheel Brussel, vooral in de arme buurten. Het gaat over kinderen en jongeren van verschillende origines. Nieuwkomers maken deel uit van ons doelpubliek.