IC@huiswerk: huiswerkklasjes overbruggen het verschil tussen thuis- en schooltaal

Het Internationaal Comité (IC), een federatie die mensen van over heel de wereld samenbrengt en verenigt, telt ongeveer 350 verenigingen in Limburg. Eén van hun sleutelthema’s heet ‘O3’, en slaat op onderwijs, opvoeding en ouderenbetrokkenheid. Huiswerkbegeleiding past daar perfect in.

In februari 2018 organiseerde het Internationaal Comité de inspiratiedag ‘Thuistaal, taal van het hart’. Een inspiratiedag waar ouders, verenigingen, organisaties, leerkrachten,… input kregen over hoe ze hun thuis- en moedertaal best kunnen aanleren aan kinderen. De reacties waren heel positief: ‘Zeer vernieuwend’, ‘Heel inspirerend’, klonk het.

Die dag zette veel mensen aan het denken. Naar aanleiding van de inspiratiedag heeft een lokale verenigingen taalklasjes opgericht en tegelijkertijd activiteiten opgezet om ouders te versterken in de opvoeding.

Via de lokale verenigingen, die het vertrouwen van de ouders genieten, gaan vrijwilligers  kinderen aan huis begeleiden in de huistaken. Op andere plaatsen bieden verenigingen huiswerkklasjes in groep aan. Daarnaast gaan ze aan de slag met de ouders.

En het Internationaal Comité zet ook in op de vrijwilligers van de huiswerkbegeleiding, met vorming  en regelmatige reflectiemomenten over wat er goed en minder goed loopt.

“De kinderen van onze leden hebben een hoge nood aan huiswerkbegeleiding door het verschil in thuistaal en schooltaal. De ouders hebben nood aan begeleiding in het begeleiden van het huiswerk van de kinderen. De bestaande vrijwilligersorganisaties die huiswerkbegeleiding aan huis bieden, vinden vaak geen aansluiting bij onze doelgroep”.