Gezinnen versterken, is kinderen sterker maken, en omgekeerd!

De Sint-Jozef basisschool is met zo’n 35 verschillende nationaliteiten hét voorbeeld van een veelkleurige school in Kortrijk. “Onze school is een afspiegeling van de diversiteit van de wijk. Veel kinderen komen uit kwetsbare gezinnen in de buurt. We investeren sterk in warme contacten met de ouders  waarvan velen anderstalig zijn.  We werken met een stedelijke brugfiguur die op een heel laagdrempelige manier contact houdt met de ouders, helpt en doorverwijst waar nodig. De drempel om de brugfiguur aan te spreken is heel erg laag omdat die persoon dagelijks aanwezig is aan de schoolpoort”, vertelt zorgcoördinator Claude Soete.

Vaak hebben de meest kwetsbare gezinnen minder aandacht voor gezonde voeding of hebben ze minder middelen om gezonde voeding aan te kopen. De zoektocht naar gezonde, vitaminerijke en krachtige voeding was dan ook een bezorgdheid van de school. 

Op dat moment werd er een samenwerking met Foodact opgestart. Foodact is een project van het OCMW dat voedseloverschotten van supermarkten en veilingen ophaalt en herverdeelt onder organisaties die de overschotten in hun werking kunnen gebruiken. Door de samenwerking met Foodact worden wekelijks pakketten met groenten en fruit afgeleverd op de basisschool. Met die foodactgroenten maken we op school iedere week warme, verse soep. Aangezien de leerkrachten noch de brugfiguren tijd hebben om de soep te maken, wordt er beroep gedaan op de ouders. Nu komen ouders wekelijks op woensdagvoormiddag  de groenten snijden, mixen,… Eén van de ouders genoot in zijn land van herkomst ook een koksopleiding.

Kinderen leren wat gezonde voeding is en krijgen wekelijks echte verse soep. Maar ook op de ouders heeft dit soep-verhaal een positieve invloed. Een Aziatische papa kan hier zijn koksdiploma toch gebruiken. Er ontstaat ook een mooie wisselwerking tussen de ouders. Een andere ouder is een Vlaming die zijn vooroordelen over mensen uit andere culturen aan de kant zette. Ze vinden elkaar zelfs in hun vrije tijd. De soepouders krijgen respect van de school voor hun inzet. Zowel ouders en kinderen worden door dit verhaal dus versterkt.

Claude Soete – zorgcoördinator