Gelijke onderwijskansen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid

Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant heeft een onderwijswerking in de gemeentes Halle, Zaventem, Tienen en in twee aandachtsgebieden in Leuven, nl. de sociale woonwijken Hoogland en Casablanca. In de laatstgenoemde wijk wordt 42 procent van de kinderen geboren in een kansarm gezin. Riso Vlaams-Brabant wil de kloof tussen maatschappelijk kwetsbare kinderen en zij die kansrijk zijn, verkleinen. Want ondanks de hoge kwaliteiten van het onderwijs in Vlaanderen blijven mensen in armoede en etnisch-culturele minderheden het ‘slecht’ doen in het onderwijs.

“Een recent initiatief van het schoolopbouwwerk van Riso – in samenwerking met Artforum vzw - is ‘De Pink Readers’. Tienermeisjes uit de buurt Casablanca lezen als vrijwilliger voor aan kinderen in hun buurt die het Nederlands minder onder de knie hebben. Met de Pink Readers bereiken we nieuwe gezinnen. Ook het zelfvertrouwen van de meisjes zelf is fel gestegen. Ze hebben eigenhandig hun logo ontwikkeld om op de draagtassen voor hun boeken te zetten”, vertelt opbouwwerkster Martina Bagaric.

Gelijke onderwijskansen zijn immers een gedeelde verantwoordelijkheid. Erik Béatse verduidelijkt: “De school is verantwoordelijk voor het lesgeven, maar ook de buurt kan bijdragen aan een positief taalklimaat op school en hier dynamiek rond creëren. Vandaar dat we inzetten op partnerschappen in de buurt en hier ook langdurig aanwezig zijn met buurt- en opbouwwerk, zodat er vertrouwen is.”

Met de steun van Welzijnszorg organiseert Riso Vlaams-Brabant een inspiratiedag ‘sterke netwerken rond scholen’ op 19 februari 2019.