De Boekenkaravaan verspreidt het plezier van boeken in Antwerpen

Een stoet van meer dan honderd vrijwilligers trekt jaarlijks naar kansarme gezinnen. Ze lezen samen met hen thuis, in kinderdagverblijven, in opvanghuizen en op vele andere plekken.

Bij heel wat kansarme gezinnen is thuis (voor)lezen geen vanzelfsprekendheid. Omdat de ouders bezig zijn met overleven, blijft hiervoor vaak weinig tijd en energie over. Dit vergroot de taalkloof tussen kansarme en kansrijke gezinnen. De Boekenkaravaan speelt hierop in. Een vrijwilliger en het gezin komen verschillende keren samen om op een speelse en interactieve manier boeken te ontdekken. Dit stimuleert niet alleen de taalontwikkeling, het geeft ook zin in lezen en leren en het creëert een gezellig gezinsmoment in een veilige omgeving. Zowel voor de ouder als het kind.  

“Enkele ouders voelen zich gesteund in hun zoektocht hoe ze hun kind op gebied van taal kunnen stimuleren. Ze komen nu ook zelf iets vragen en voelen zich minder onzeker” (zorgleerkracht kleuterschool).

De Boekenkaravaan werkt nauw samen met het onderwijs. Leerkrachten kunnen gezinnen toeleiden, vormingen aanvragen en beroep doen op educatief materiaal zoals meertalige en interactieve voorleesboeken.

“Een van de kleuters is tijdens de voorleesperiode enorm open gebloeid, durft nu pas spontaan vertellen!  Dankzij een goede communicatie tussen de voorlezer, de school en de ouders is de kleuter gestart met logopedie” (zorgleerkracht kleuterschool).

Door de projectsteun van Welzijnszorg kan De Boekenkaravaan nog meer vrijwilligers opleiden en gezinnen bereiken, de samenwerking met het onderwijs versterken en haar documentatiecentrum uitbouwen.