Conflicten tijdens de speeltijden weg spelen

Kinderen uit kansarme gezinnen komen op school toe met een hoofd vol zorgen. Er is bij hen geen mentale rust en ruimte om leerstof op te nemen of constructieve vriendschapsrelaties aan te gaan. Hierdoor worden speeltijden vaak gekenmerkt door verbale en fysieke agressie, of door eenzaamheid en terughoudendheid.

Voor scholen met veel kinderen uit kwetsbare gezinnen is dit een groot probleem. Zeker na de lange middagspeeltijd heeft een leerkracht vaak heel wat tijd nodig om de kinderen te kalmeren. Regelmatig komen de leerkrachten niet meer aan lesgeven toe én de kinderen niet meer tot leren. Speeltijden moeten ontlaad- en oplaadmomenten zijn

Fabota is spelen: tijdens de vakantie, op woensdagnamiddagen en na school. En dankzij de steun van Welzijnszorg spelen de kinderwerkers, stagairs en vrijwilligers van Fabota nu ook drie keer per week tijdens de middagspeeltijd in de Sint-Jansschool. Zij kennen veel van de kinderen en kunnen heel wat problemen ontmijnen. Fijne speeltijden zijn immers een voorwaarde om te komen tot een groter leervermogen.

Kinderwerking Fabota, actief in de Ridderbuurt te Leuven, is een deelwerking van buurtwerk ’t Lampeke. Hun werking heeft bijzondere aandacht voor kwetsbare mensen. Ze bereiken 222 verschillende kinderen met 27 verschillende origines. Fabota werkt ook structureel aan de ongelijkheid binnen het onderwijs. Armoede herkennen en doorbreken is de ultieme doelstelling. Een sociale mix en verbinding creëren in de samenleving, zijn daarbij van groot belang.