ALLE kinderen met leerproblemen hebben recht op ondersteuning

Ouders uit kansarme gezinnen hebben vaak niet de mogelijkheden om hun kinderen de gepaste ondersteuning te bieden voor het succesvol doorlopen van hun schoolcarrière. Zeker als ze kampen met leerproblemen.

De hulp die Dolm biedt, start op het niveau waar kinderen vastlopen. Vanaf daar worden ze bijgestuurd tot ze terug kunnen aansluiten bij het klasniveau. 
De laatste jaren merken ze een grote toename van het aantal kansarme gezinnen dat beroep doet op Dolm. 75% van hen voldoet aan één van de armoede-indicatoren en is gebaat met nog een extra korting op het reeds sociale tarief. Helaas gebeurt het nog altijd te vaak dat ouders behandelingen afzeggen of stopzetten omwille van financiële redenen.

Dolm vzw doorbreekt de vicieuze cirkel van armoede “Ondersteuning op maat van kinderen geeft hen de kans om zichzelf te ontplooien. Dankzij de ondersteuning krijgen ze meer vat op hun leerstoornis en hebben ze meer kans om een diploma te halen. Een diploma biedt dan weer meer kans op een betere integratie in onze maatschappij.” - Linda Puyenbroek, orthopedagoge.

De kleinschalige vzw uit Muizen (bij Mechelen) heeft het zelf financieel ook niet makkelijk. Met het bedrag dat de ouders betalen, dekken ze de werkingskosten. Dankzij de ondersteuning van Welzijnszorg - Samen Tegen Armoede kan Dolm tien extra kinderen met een leerstoornis uit een kansarm milieu twee jaar begeleiden tegen een haalbaar tarief voor de ouders.