Registreer je actie

Registreren kan vanaf september tot en met eind januari. 

Om onze actie extra te laten opvallen, roepen we op om tijdens de decembermaand Soep op de stoep te serveren. Maar als december niet lukt, mag je ook in een andere maand je Soep op de stoep-actie organiseren. 

Wie registreert, krijgt een gratis promopakket. Ook als je geen promopakket wenst, is het leuk om je actie te registreren. Zo kan Samen Tegen Armoede opvolgen hoeveel mensen in Vlaanderen en Brussel een Soep op de stoep organiseren. Je actie komt ook in het overzicht: gratis promotie voor je soepactie. 

Wie zich registreert, is verzekerd. 

Verzekering 
Als er iets fout zou lopen bij je Soep op de stoep-actie, dan ben je als vrijwilliger verzekerd bij Welzijnszorg – Samen Tegen Armoede. Je bent verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden, met uitzondering van de contactuele aansprakelijkheid. Dit wil zeggen dat je beschermd bent tegen het risico om burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld te worden voor de schade aan personen en aan goederen die je door een onopzettelijke fout hebt veroorzaakt aan derden.
Als vrijwilliger ben je eveneens verzekerd tegen arbeidsongevallen die zich voordoen tijdens vrijwilligerswerk voor Welzijnszorg – Samen Tegen Armoede en tegen ongevallen op de weg van en naar het vrijwilligerswerk. Ook hier zijn uitgesloten: opzettelijke fout, zware fout …
Vrijwilliger: is een natuurlijk persoon die op vrijwillige basis een activiteit uitoefent voor Welzijnszorg, zonder daarvoor een bezoldiging te ontvangen. Iemand die een Soep op de stoep organiseert is dus een vrijwilliger. Iemand die soep komt drinken en een geldelijke bijdrage geeft is dat niet.