Partners Samen Tegen Armoede

Samen Tegen Armoede dat doen we niet alleen. Heel wat organisaties trekken mee aan de kar. Maak alvast kennis met enkele van onze partners. 

Algemeen Christelijk Vakverbond

Het ACV, ofwel het Algemeen Christelijk Vakverbond is met 1,7 miljoen leden de grootste vakbond van België. Via een netwerk van 150 dienstencentra brengen ze de vakbond bij je in de buurt. ACV-leden kunnen er onder meer terecht voor hulp en advies bij vragen rond werk, inkomen en juridische bijstand.

Christelijke Mutualiteit

CM is een dynamische sociale beweging, gedragen door meer dan 70 000 vrijwilligers. Zij engageren zich vooral in besturen, verenigingen (Ziekenzorg CM, Kazou, ...) en in de thuiszorg. De tienduizenden vrijwilligers reiken een helpende hand, brengen menselijke warmte en zijn de polsslag van de organisatie.

Federale Onafhankelijke Senioren

De vzw Federale Onafhankelijke Senioren is een onafhankelijk sociaal-culturele vereniging. FedOS stelt zich tot doel allerlei acties tot promoties van de senioren op sociaal-cultureel vlak op touw te zetten, te bevorderen en aan te moedigen. FedOs behartigt ook de belangen van alle senioren, voornamelijk met het oog op hun participatie en volledige integratie in de maatschappij.

Minderhedenforum

Inzetten op de strijd tegen armoede is noodzakelijk. Als campagnepartner van Samen Tegen Armoede doen we dit samen met verschillende organisaties. Het samen inzetten op armoedebestrijding is een krachtig signaal aan onze samenleving en beleidsmakers dat armoede geen ver-van-ons-bed-show is.
Voor mensen met een migratieachtergrond is dit een verhaal van 1 op 2 en zelfs niet van 1 op 7. De helft van de mensen met een migratieachtergrond hebben het risico om in armoede te vallen. Solidariteit met alle mensen in armoede is meer dan ooit nodig. De prijs die we met z’n allen zullen betalen als we dit niet doen, zal veel te hoog zijn. Letterlijk en figuurlijk. Het Minderhedenforum wil als partner van Samen Tegen Armoede graag werk maken van die steun en solidariteit.

 

Netwerk tegen Armoede

In het Netwerk tegen Armoede werken 59 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen, in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord. Op basis van de ervaringen en de meningen van de mensen maken de verenigingen en het Netwerk dossiers op en stappen daarmee naar de overheid, de betrokken diensten, het brede middenveld en de publieke opinie. Het Netwerk tegen Armoede werkt ook aan de verbetering van de beeldvorming rond mensen in armoede en het wegwerken van vooroordelen.

OKRA

Van, voor en door gepensioneerden!
OKRA wil zoveel mogelijk gepensioneerden optimaal betrekken bij een democratische vereniging en beweging die de gepensioneerden zelf dragen. Ze laten zich hierbij prioritair leiden door waarden die ontleend zijn aan het Evangelie, de Universele Verklaring van de Rechten van de mens en door de principes van de democratie.

Sanac nv

VT Seeds & Bulbs

De Sanac Groep is de grootste toeleverancier voor de land- en tuinbouw. Zowel in België als in Noord-Frankrijk. Met haar devisie VT Seeds & Bulbs is ze de tuinzadenspecialist voor de hobbytuinier in België. De zaden herken je hoogstwaarschijnlijk aan het merk: VT. Dit merk is terug te vinden in heel wat tuincentra, supermarkten en doe-het-zelf zaken. Bijvoorbeeld: Gamma en Colruyt.