Armoede is een verhaal van 1 op 7. 
Samen kunnen we er iets aan doen.

U bent hier

 

Berichten aan de Minister van Onderwijs

Ik ken zo veel leerkrachten die kei hard hun best doen. Maar vaak komen ze tijd en energie te kort om het onderste uit de kan te kunnen halen. Draag vooral goed zorg voor onze leerkrachten. Zij zijn goud waard.
Hadewijch uit Opwijk
Het mag wat ambitieuzer. Ons onderwijs is bij het beste van de wereld. Hier moeten we fier op zijn en er blijven aan werken. ALLE kinderen moeten meekunnen. Daar moeten we straf op inzetten. En we rekenen op jou.
Koen uit Langdorp
Beste Minister, We laten momenteel veel te veel talent verloren gaan. Elk kind zou moeten kunnen studeren waar hij of zij interesse in heeft. De kostprijs van een studierichting zou van geen belang mogen zijn. Een studiekeuze moet ook een positieve keuze zijn. Nu wordt er vaak gekozen op basis van welke vakken je niet goed kan. Kinderen en jongeren moeten kunnen ontdekken wat ze wel goed kunnen.
Annabel uit Diest
Beste Minister, we denken te gemakkelijk dat we het beste onderwijs ter wereld hebben. Maar je 'hebt' het nooit, je moet het elke dag, elk schooljaar weer realiseren. En het is pas goed als niemand achter blijft, en daar is nog werk aan. Investeer dus in leerkrachten (die mogen niet zo lang in onzekere statuten blijven hangen), in gebouwen, in materialen, in nieuwe vakken waar in je ook kunt werken aan rekenen, lezen en schrijven, in het drukken van de schoolfactuur en vooral in onderwijskansen voor iedereen. Maak van elke school een Brede School. Kom los van oude ideeën en ga voor excellentie voor iedereen! Onderwijs is een investering die rendeert, zowel economisch als op welzijnsvlak.
Helen uit Wetteren
Laat ons tijdig beginnen dus ouders ondersteunen in de eerste ontwikkelingsfasen van een kind met babyborrels, een schoolkeuzewijzer bij K&G, voor elk kind een warme maaltijd op school, aansluitend muziek en sportactiviteiten tussen 16-18 in de buurt van de school, meer leerkrachten voor minder leerlingen is en blijft de beste keuze ! Zet al die mensen uit de ondersteuningsnetwerken in een gewone school bij een klas bij.... zodat we weer meer écht tijd voor elk kind krijgen en niet enkel hun traject moeten neerpennen? Waarom geen opvoeders inzetten als extra kracht om te werken aan sociale vaardigheden, zelfbeeld , weerbaarheid? We willen het graag goed doen , maar komen handen tekort!
Veerle Meskens uit Mechelen
Mevrouw de minister, ik pleit voor meer gelijke kansen bij de instroom, de doorstroom en de uitstroom van leerlingen. Ik ondersteun volop de inzichten van Ides Nicaise. Verder zou u meer mensen en middelen moeten vrijmaken voor voorschoolse ondersteuningsinitiatieven voor kwetsbare gezinnen.
Marc Van de maele uit Borgerhout
Beste minister, Ik ben als leerkracht op de startavond van WZZ. De eisen van WZZ zijn super belangrijk. Mijn ervaring is dat de studierichtingen waarin de grootste armoede is, de duurste zijn (b.v. haarzorg, houtbewerking,...). Hier zou een positieve discriminatie bijzonder wenselijk zijn. Vriendelijke groet Paul
Paul Van de Vel uit Herentals
M -decreet afschaffen. Leerlingen op hun niveau laten les volgen. Lln met beperking hebben begeleiding nodig om een werk op hun maat te vinden. Lln. met "een handleiding" hebben een omgeving nodig waarin ze zich kunnen ontplooien. Lln. met beperkt IQ kan je niet slimmer maken, je kan dat trouwens met geen enkele lln. Wel vaardigheden bijbrengen.
Willems Bob uit Turnhout
Als "leesvrijwilliger" werk ik vooral met kinderen met een migratieachtergrond. Laat studenten lerarenopleiding meedraaien in een leesles van het eerste leerjaar. In een klas met 23 kinderen met een migratieachtergrond is één leerkracht niet genoeg. Er zouden er 4 moeten zijn om al die kinderen het lezen bij te brengen, de basis voor hun verder leven en leren. Als je nu investeert in die kinderen kan je later veel geld besparen !
Denise Versluys uit 2050