Startmoment Wemmel 2018

11|10|2018 - 18:30

Onze kinderen en jongeren zijn onze toekomst. Zij maken de wereld van morgen, zij moeten kunnen dromen, leren en groeien. Ze starten niet met een wit blad. De context waarin kinderen en jongeren opgroeien is sterk verschillend. Elke leerling heeft z’n eigen context. Kansrijk en kansarm komen samen terecht op de schoolbanken. Uit elk kind het allerbeste halen moet de doelstelling zijn van het onderwijs. De realiteit is echter anders. Kinderen uit gezinnen in armoede hebben meer kans op slechtere schoolresultaten, op zittenblijven, op schoolmoeheid. Hebben ze minder talent? Of moeten ze veel meer afstand afleggen dan kinderen in de binnenbaan?

 

Programma

18u30: Onthaal en infomarkt

Op onze animatieve infomarkt kan je informatie en ideeën opdoen over onze campagne en mogelijkheden verkennen om lokaal aan de slag te gaan. Hier kies je ook welke praktijksessies je later op de avond wil meemaken. Het uitgebreid aanbod van campagnematerialen kan je inkijken, bestellen of meenemen.

19u15: Podiumprogramma

Kort en krachtig stellen we onze nieuwe campagne aan je voor. Samen Tegen Armoede wil je prikkelen om zelf aan de slag te gaan en samen met ons tegen armoede te strijden.

19u55: Infosessies

We gaan dieper in op de inhoud van de campagne op jouw maat. Leerkracht, politieker of geëngageerd in de parochie, een armoede-orgnanisatie of lokale vereniging … Onze medewerkers en vrijwilligers belichten wat Samen Tegen Armoede voor jou in petto heeft. Meer uitleg over de infosessies onderaan op deze pagina. 

21u00: Praktijksessies

Aan de hand van twee goede voorbeelden die je zelf kiest, krijg je inspiratie om Samen Tegen Armoede in de praktijk te brengen. Hoe ga jij het verschil maken? Meer uitleg over de infosessies onderaan op deze pagina. 

21u40: Receptie

We sluiten de avond af met een glaasje. Tijdens de receptie kan je bij onze medewerkers terecht met jouw vragen.

Materiaal bestellen kan hier.
Vooraf inschrijven kan niet meer. Je kan nog ter plekke inschrijven. Welkom.

Overzicht infosessies

 1. 1 op 5 loopt school in de buitenbaan.  
  Kinderen uit gezinnen in armoede hebben meer kans op slechtere schoolresultaten, op zittenblijven, op schoolmoeheid. Hebben ze minder talent? Of moeten ze veel meer afstand leggen dan kinderen in de binnenbaan? Maak kennis met het campagnedossier.
 2. Waar ligt die buitenbaan in je gemeente?  
  Hoe kan je als armoedeorganisatie of Welzijnsschakel werken aan een goed beleid voor jongeren in de gemeente en op school? En wat is precies een goed beleid?
 3. Samen Tegen Armoede: elke actie telt, doe jij ook mee? 
  Hoe overtuig je vrijwilligers, collega’s, vrienden… van het belang van Samen Tegen Armoede? Wat kan je met je vereniging, school, hobbyclub, etc. doen om mensen in armoede te helpen? Maak kennis met ons aanbod en ontdek hoe jij kan sensibiliseren.
 4. Lager onderwijs: Samen Tegen Armoede op school en in de klas. 
  Kom en maak op een speelse, belevende manier kennis met de Robby materiaal.. Vertrek van het leuke, spannende verhaal van Robby en zijn vriendjes en breng zo de campagne op kindermaat in je klas. Kinderen die in armoede leven of met uitsluiting te maken krijgen, kunnen zich herkennen in het verhaal van Robby. Kinderen die niet in armoede leven, zullen hun kijk op de wereld verruimen.
 5. Secundair onderwijs: jongeren doen aan Samen Tegen Armoede. 

  ‘Arm’ zou Pola zichzelf nooit noemen. Daarvoor is deze felle puber te trots. Toch zit de familie Gomez verstrikt in het armoedeweb. Sinds mama er niet meer is, hebben ze het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Pola is een nieuw vakoverschrijdend aanbod voor Secundair Onderwijs om armoede bespreekbaar te maken bij jongeren. Tijdens deze sessie leer je het beter kennen.

 6. Samen Tegen Armoede vanuit kerk en inspiratie  
  Horen, zien en beleven. Laat je onderdompelen in de verschillende materialen voor bezinning en inspiratie. We zetten je concreet op weg en geven vooral veel goesting. 

 7. Campagnefilm “1 op 5 loopt school in de buitenbaan”
  Maak kennis met de campagnefilm en verwerkingsmodellen om in jouw groep aan de slag te gaan.

Overzicht praktijksessie

Goede praktijkvoorbeelden werken inspirerend! Je kan één lange praktijksessie of twee korte praktijksessies volgen!

21u00 – 21u20 en 21u25 – 21u45: korte praktijktafels (2 x 20 minuten)

 1. Schoolopbouwwerk Halle.
  Iedereen erkent het belang van een degelijke scholing en het bijhorende diploma. Dit waarmaken is voor heel wat maatschappelijk kwetsbare kinderen echter geen evidentie. Studies wijzen uit dat ons onderwijs bijdraagt aan de reproductie van ongelijkheid. In het project schoolopbouwwerk Halle verkleinen we de kloof tussen maatschappelijk kwetsbare gezinnen en het onderwijs. De schoolopbouwwerker ondersteunt mensen en groepen die bedreigd zijn met sociale uitsluiting.
 2. De Wereld van Indra.
  Jongeren in Armoede, jongeren met een zwakke sociale afkomst en jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen zijn erg kwetsbaar. Hun schoolse traject wordt daardoor moeilijker. Sommigen verzeilen in een neerwaartse spiraal waar ze het contact met de school en een opleiding zelfs helemaal kunnen verliezen. Deze jongeren krijgen te weinig kansen op ontwikkeling. Hun recht op onderwijs wordt niet vervuld. De Wereld van Indra komt op voor deze jongeren en vangt hen tijdelijk op om hen opnieuw een gevoel van eigenwaarde en een positief toekomstbeeld te geven. Zij wil met haar werking de draagkracht van scholen ondersteunen en alle voorzieningen voor jongeren en het beleid inspireren. Beluister hoe ze dit doen!
 3. Huiswerkondersteuning vanuit een parochie
  Je hoeft geen echte professioneel te zijn om een verschil te maken. Ook mensen met een warm hart en gezond verstand kunnen het verschil maken. De pastorale zone Effata in Opwijk ondersteunt heel wat kinderen in armoede op een discrete manier. Guido getuigt.
 4. Leven met een leefloon, kan dit?
  Een Inleefweek Armoede geeft je een indruk. Nele Timmermans vertelt  je wat zo’n week betekent en hoe mensen dankzij deze ervaring bewuster worden van de betekenis van armoede.
 5. De campagne in een Woonzorgcentrum
  Frans Vanderschelde, een medewerker van Woonzorgcentrum Ter Burg in Nossegem neemt ons mee in een creatieve beleving van campagne in de liturgie en de organisatie.
 6. Zet je Benen in Tegen Armoede 
  (W)Arm-Kracht Vilvoorde deed mee aan onze abdijentocht en zamelde zo veel geld in waarmee we organisaties op het terrein kunnen steunen. Ook jij kan dit doen. Beluister hun ervaringen.
 7. Soepercool: Ben jij klaar voor het coolste groentespel ooit?
  Groenten zullen nooit nog saai zijn na vandaag! Een knapperig stads- of dorpsspel voor jong en oud. Een spel voor de jeugdbeweging. Nieuwsgierig? Leen vertelt je er alles over.

21u00 – 21u45: lange praktijksessies (40 minuten)

 1. Analyse van een aantal cases rond onderwijs en gelijke kansen.
  Expert in armoede en uitsluiting Ides Nicaise analyseert samen met ons een aantal cases rond onderwijs en gelijke kansen. We gaan dieper in op achterstellingsfactoren en strategieën om deze te overwinnen. We bekijken wat we zelf kunnen doen om leerlingen meer kansen te geven. (door Ides Nicaise)
 2. Een kostenbeleid op school: hoe doe je dat?
  Het project Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen ondersteunt secundaire scholen in hun zoektocht naar een kostenbewust beleid, oplossingen voor onbetaalde schoolfacturen en samenwerkingsmogelijkheden. In deze workshop krijg je heel wat praktische tips om zelf mee aan de slag te gaan. (door Colette Victor)